Generhverv af kørekort i Jyderup

Generhverv af kørekort

Har du fået frataget dit kørekort, kan du generhverve det forudsat, at du overholder visse betingelser. Du skal blandt andet bestå en kontrolleret køreprøve.
Hos Stevnsborgs Køreskole i Jyderup er der mulighed for generhvervelse af B-kørekort.
Ved generhverv af kørekort, skal du bestå både

  • teoriprøve
  • praktiskprøve

Har du haft dit kørekort frakendt i 3år eller mere, skal du generhverve alle de kategorier, du havde kørekort til. Det betyder, at hvis du eksempelvis havde kørekort til både personbil og motorcykel, får du som udgangspunkt kun kørekortet til personbilen tilbage, hvis du består den kontrollerende køreprøve. Hvis du gerne vil generhverve motorcykelkørekortet, skal du ligeledes til en kontrollerende køreprøve til dette.

Du kan tidligst komme til den praktiske prøve 1 måned før udløb af din dom.

Hos Stevnsborgs Køreskole i Jyderup foregår undervisningen personligt, så du kan stille de spørgsmål, du har behov for. Målet er, at gøre dig til en sikker og tryg billist, så du atter kan komme ud på vejene.

Alkohol Narkotika og trafikkursus – ANT kursus:

Hvis du har fået kørekortet frakendt betinget eller ubetinget på grund af alkohol eller narko, skal du inden prøverne gennemgå et kursus i alkohol, narko og trafik (ANT kursus). Kurset bliver afholdt af regionerne og består af 4 lektioner af 2½ times varighed fordelt over 4 uger. Kurset er obligatorisk, hvis frakendelsen skyldes alkohol eller narko. Hvis du ikke tager kurset, vil du ikke imødekomme de betingelser, der skal overholdes i forbindelse med generhvervelsen af kørekortet. Det betyder, at du ikke kan gå op til den kontrollerende køreprøve, før du har gennemfør ANT-kurset.

Er kørekortet frakendt ubetinget, kan du tidligst påbegynde kurset 3 måneder før frakendelsens udløb.

Du kan finde et alkohol og trafik kursus på www.at-kurser.dk

Har du spørgsmål til erhvervelse af kørekort, er du velkommen til at kontakte mig.

Priser for generhverv af kørekort:

Teori: 1500 kr.
Kørsel: 600 kr. pr. 45 min.
Bil til køreprøve 600 kr.
Gebyr til politiet 890 kr.
Kontakt Stevnsborgs køreskole
Sidebar