Kørselsforbud kørekort

Efter du har fået et kørekort, er der en prøvetid på tre år. Hvis du inden for disse tre år får frakendt dit kørekort, så får du et kørselsforbud. Grunden til dette er, at kravene til førstegangserhververe er højere end ved folk, der har haft kørekort i mere end tre år. I løbet af de første tre år, må du maksimalt få ét klip. Får du to klip inden for de første tre år, vil du få et kørselsforbud, hvor du skal aflevere dit kørekort til politiet. Hvis du får et kørselsforbud, vil det blive anset som om, at du ikke har bestået en køreprøve. Du vil derfor bestå en kontrollerende køreprøve, hvis du vil generhverve kørekortet.

Forløb ved kørselsforbud

Hvis du har fået kørselsforbud, skal du gennemgå særlig køreundervisning, før du kan generhverve dit kørekort. Den består af følgende:

  • 8 lektioner i teori
  • 8 lektioner på vej

Du kan først komme til prøve, når alt undervisningen er gennemført.

Kørselsforbud ved spirituskørsel eller narkopåvirkning

Har du fået kørselsforbud på grund af spirituskørsel eller kørsel under narkopåvirkning, så skal du gennemføre et ANT-kursus, inden du kan gå til den kontrollerende prøve. ANT-kurser tilbydes af regionerne.

Du kan finde et ANT-kursus på www.at-kurser.dk.

Generhverv dit kørekort ved kørselsforbud

Hos Stevnsborgs Køreskole i Jyderup, kan du generhverve dit kørekort til almindelig personbil. Har du kørekort i flere kategorier, såsom lastbil eller motorcykel, så vil du kunne generhverve disse sammen med den almindelige kørekort, når du har bestået den kontrollerende køreprøve og kørselsforbuddet er ophævet.

Har du spørgsmål til kørselsforbud eller til generhvervelse af kørekort, er du velkommen til at kontakte mig.

Se priser på særlig køreundervisning her

Ring 29 80 86 66 for nærmere oplysninger.

Sidebar